In schrijven kan ik mijn emoties en ervaringen kwijt en helpt het me inzicht te krijgen. Schrijven is oneindig en niet aan tijd verbonden. Het mooiste vind ik wanneer je met jouw woorden de ander weet te raken, er herkenning is of als hulp en eye opener mag dienen.

Hieronder vind je wat korte verhalen en gedichten die ik eveneens met plezier schrijf.


KORTE VERHALEN EN GEDICHTEN


WE ZIJN HIER ALLEMAAL OM TE LEREN

Wereldwijd is het een tornado aan veel en snel opeenvolgende gebeurtenissen. Om hierin niet meegesleurd te worden, dienen we de stilte in onszelf op te zoeken.

We worden uitgedaagd op onszelf te leren vertrouwen, omdat het zeker nu niet handig is zomaar blind te varen op wat je wordt voorgehouden. Er is veel misleiding.

Hierdoor worden we enorm uitgedaagd naar binnen te keren en onze intuïtie te raadplegen.

Terwijl we altijd zo gewend waren blindelings te vertrouwen op bijvoorbeeld de schoolmeester, de dokter, de regering, een idool, de ambtenaar, het journaal, de rechter enzovoort. Daarbij kunnen je dierbaren ook een totaal andere kijk en manier van omgaan hebben.

In het kort gezegd is het de uitdaging om op onszelf te leren vertrouwen.

Wat hebben we nodig? Wat moeten we weten, doen of juist laten? Wat is de beste wijze om ermee om te gaan? Wat zien en voelen we en wat zegt dit over onszelf? Wat is waarheid?

Het is altijd aan jou wat je met de gegeven informatie doet, welke keuzes jij maakt en als waarheid ziet.

Dingen gebeuren niet voor niets, het wil ons iets leren. Evenals ziekte. In vrijwel de meeste gevallen ligt de oorsprong in het mentale, van hoe wij met onszelf en het leven omgaan.

Het wil ons iets duidelijk maken, juist om te kunnen helen.

Crisissen, ongeacht of deze persoonlijk, relationeel of wereldwijd zijn, kunnen ons uiteindelijk veel brengen.

Pas wanneer het leed bijna niet meer te overzien is, worden we uitgedaagd het een en ander in te zien en te veranderen.

Het maakt ons bewust en zorgt uiteindelijk voor heling.

Bianca 


EIGENLIJK IS HET LEVEN HIER OP AARDE FANTASTISCH! 

Alles wat we nodig hebben voor een gelukkig, gezond en zinvol bestaan is aanwezig. Zelfs zoveel dat niemand ergens een tekort aan hoeft te hebben. 

Waarom is het leven en zeker nu dan zoveel anders? 

Persoonlijk denk ik dat dit de belangrijkste vraag is die we onszelf allemaal zouden moeten stellen. 

Het antwoord hierop is heel simpel, maar wel alles omvattend. 

Al die jaren draait het hoofdzakelijk om geld, macht en status. 

Daar zijn we allemaal zowel medeschuldenaar als slachtoffer van, al is het maar voor een (heel) klein deel.

 Daarbij is alles aldoor op het denken gericht. 

Wanneer we dit beseffen en de wil hebben dit te veranderen en bij onszelf beginnen, zal dat het begin zijn van de oplossing.


BEWUSTWORDING 

Het is meer dan logisch wanneer er veel heftige dingen gebeuren, we angstig worden en ons daarvoor af willen sluiten. Doen alsof iets niet bestaat is tijdelijk en tot een bepaalde hoogte een gezond overlevingsmechanisme. Hier schuilt wel het risico in dat we alles gemakshalve maar voor lief nemen en anderen die zich hier niet voor afsluiten de mond willen snoeren. Ze voor ons gemak maar als slecht of moeilijk betitelen en in het ergste geval de strijd met ze aangaan. Zolang we echter met een beschuldigend vingertje naar onze medeburger blijven wijzen, geef je het kwaad alleen maar vrij spel en komen ze hiermee weg. Wij burgers hebben dit niet verzonnen! 

Gelukkig gaan steeds meer mensen het een en ander inzien, worden zich bewust van wat er werkelijk aan de hand is. Gaan zien wie de echte verantwoordelijken met hun snode plannen zijn. 

Van meet af aan roep ik dat het uiteindelijk goed zal komen, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar eerst zullen we zo goed mogelijk door dit alles heen moeten komen. Het blijft aldoor zoeken naar de juiste balans, want ik wil zoals ieder mens, zoveel mogelijk doen en laten wat voor mij en de mensen die ik liefheb het beste is. 

Persoonlijk geloof ik dat bewustwording de beste manier is om er zo goed mogelijk mee om te gaan en eruit te komen. Bewustwording is je openstellen voor de waarheid en jouw waarheid leven, leven vanuit jouw innerlijk weten. Durven vertrouwen op jouw eigen waarneming en inzichten en bij twijfel op onderzoek uitgaan. Weten wat jouw waarde is, wie je bent, wat je wilt en kunt en hiermee in je kracht gaan staan, oftewel op jezelf durven vertrouwen. Dat je je ongeacht de beïnvloeding van buitenaf je niet van de wijs laat brengen, omdat je in je eigen waarheid gelooft en daar voor gaat staan, trouw blijft aan jezelf. Wanneer je dit doet, ben je goed in staat het goede van het kwade te onderscheiden. 

Het is niet gemakkelijk als het gros anders doet, zeker niet wanneer dit in jouw directe omgeving is door mensen van wie je houdt. Je anders wordt voorgehouden en je hierin alleen voelt staan met het risico dat je anderen hierdoor mogelijk verliest. Het ergste is echter wanneer je jezelf verliest, jezelf verloochent, omdat je diep van binnen anders weet dan wat je doet of laat, omdat ze jou wijsmaken dat je anders niet goed bent. Waarom zou jij niet goed zijn? Wat is er mis met jouw pure zelf (zonder overmatige invloed van het denken wel te verstaan)?

 Wanneer jij jouw pure zelf niet mag zijn, jouw waarheid niet mag leven, vraag jezelf dan eens af wat de waarde is van dit contact? Van welke waarde ben jij dan voor die ander en is die ander voor jou? Wat kan er mis zijn met iemand zijn pure ZIJN? Een puur zijn zonder ego en beïnvloeding van het verstand, wat meestal wordt vertroebeld door angst. Helaas is geen enkel mens hier vrij van en zien we deze puurheid vaak alleen maar terug bij kleine kinderen en dieren. Die puurheid waar we ons allemaal zo bij thuis voelen, omdat we in de kern weten dat het zo behoort te zijn! 

Wanneer je leeft naar wat jou wordt opgedragen, hoe krom dingen soms ook zijn, leg je jouw ziel, jouw wil, jouw zijn, jouw wijsheid en hiermee ook jouw lot in andermans handen. Recht je rug, ga staan voor wie je bent en wat je waard bent. En geloof me: jij bent dat waard! Zoals ieder ander levend wezen dit waard is! Je mag een eigen wil, een eigen mening, een eigen wijze hebben. Daar is werkelijk niets verkeerds aan! 

Het is verkeerd wanneer anderen, wie dan ook, jou anders wil laten geloven. Volg je hart, want dat klopt altijd. 

Liefs,

Bianca  


Gewoon een droom of een blik in de toekomst 💖


Het is (eind) april 2022.

Na een lange donkere tijd, gaan overal de deuren open en blijven open.

Iedereen gaat massaal naar buiten.

Er is geen angst meer!

Er is geen strijd meer!

Er is geen dwang meer!

Er zijn geen leugens meer!

Het kwaad is er nog wel, maar is niet meer van betekenis.

Niemand trekt zich er nog wat van aan.

Er wordt geen aandacht meer aan dat kleine groepje geschonken.

We kennen allemaal de waarheid!

We zijn ons allemaal bewust van wie we zijn, waar we zijn, wat we willen en wat we kunnen.

Iedereen helpt elkaar, verdelen hun bezittingen over en weer.

Alle (verborgen) overvloed komt ons toe!

De deuren die eerder gesloten waren, maken we gezamenlijk open om de rest te bevrijden.

Alleen essentiële bezittingen zijn nog belangrijk.

Het meest belangrijke is dat we ons vrij voelen!

Er is nog veel puinhoop op te ruimen, maar dat doen we in harmonie met elkaar.

We zijn met genoeg en er is genoeg voor iedereen.

Het is aldoor mooi weer, de zon straalt als nooit tevoren 🌞. De hemel is helder, de donkere wolken zijn verdreven.

Het voorjaar is aan het ontluiken, alles geurt en kleurt. Bloemknoppen gaan open, jonge beestjes worden geboren en vogels zingen ons toe 🌺

Er bestaan geen landgrenzen meer, iedereen is vrij om te gaan en te staan waar hij of zij wil.

Iedereen draagt zijn steentje bij met wat hij of zij goed kan en graag wil doen.

Een aantal pioniers waren ons al voor. Zij hadden zich al eerder verenigd, terug getrokken in de natuur met slechts het hoognodige aan middelen.

Zich met elkaar verbonden vanuit onvoorwaardelijke liefde! 💖

Bianca


Onbewust stellen veel mensen zich afhankelijk op van anderen, materie en systemen. De wijze en mening van anderen maken ze belangrijker dan het bewust weten wat zijzelf nodig hebben, wat bij hun past en daarnaar handelen. Hierbij wordt er blindelings vertrouwd op machten buiten hunzelf. Dit zou geen probleem zijn wanneer systemen deugen, de ander het goed met ons voorheeft en verstand en materie je geluk en gezondheid zouden brengen. 

Waar is de vrije wil, je autonomie, het zelfvertrouwen, je zelf beschikking, eigen kracht, inzichten en wijsheid? Hoe wil je vrij, gezond en gelukkig leven wanneer je jezelf zo gevangen houdt door je te onderwerpen aan anderen en systemen? Hoe wil je krijgen wat jij nodig hebt als je dat voor jezelf niet eens helder hebt en kunt geven? Ga voor jezelf denken en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven! Stap uit de gevangenis van beperkende denkpatronen en destructieve machtssystemen. Richt de aandacht op jezelf en niet op wat de ander vindt en wilt dat jij doet of laat. Zolang je een ander levend wezen maar respecteert en hiermee geen kwaad doet en je zelfverantwoording neemt. 

Onderzoek wie je bent, maak de verbinding met jezelf en daarnaast met gelijkgestemden. Luister naar je gevoel, je hart, want dat klopt altijd. Laat je verleden los, we leven in het NU dat al uitdagingen genoeg kent. Maak je geen zorgen om de toekomst, niemand van ons weet precies wat er morgen, volgende week of volgend jaar gaat gebeuren. Als we loslaten ontstaat er ruimte om te groeien. Het laat ons zien wie we zijn en wat we kunnen. We ontdekken wat er echt toe doet en wie we werkelijk zijn. 

 Bianca  


Jouw levenspad


We zijn allemaal onderweg naar onze bestemming, waarbij geen levenspad strak geplaveid is. Op ieder pad kun je obstakels tegenkomen, zoals: hobbels en kuilen, diepe dalen, hoge toppen en donkere tunnels.

Regelmatig komen we aan bij een kruising waarbij we een keuze kunnen maken welke afslag we nemen.

Rotondes hebben ook afslagen, maar kunnen er eveneens lang op rond blijven cirkelen. 

Op je pad kom je verschillende mensen tegen. Een enkeling loopt jouw pad een leven lang mee, de ander is slechts een passant. Je kunt de keuze maken zoveel mogelijk andermans pad te bewandelen, zelfs die van een hele groep. 

 Soms verloopt je pad via grote omwegen, je kunt volledig van koers wisselen, van de weg geraken en verdwalen. 

Het maakt niet zozeer uit hoe je jouw pad bewandelt of hoe lang je erover doet. Het belangrijkste is dat je met een tevreden gevoel jouw eindbestemming weet te bereiken.

Bianca


Kattenstreken

Bengalen staan erom bekend dat ze graag tegen je praten, wat ze maar al te graag doet. 

 Zoals het een echte kat betaamt, heeft Lexy zo haar streken:

Zodra ze wakker is gaat ze AAN. Zelfs half slapend, ligt ze nog te brabbelen.

Telefoneren wanneer ze wakker is, is niet raadzaam, ze mengt zich graag in het gesprek.

Geef haar maar aandacht, want anders moet je het bekopen met kattenstreken. Soms ben ik blij wanneer ze aan haar middagslaap begint.

Ze kan apporteren, wat bijzonder is voor een kat. Als ze er geen zin in heeft, kijkt ze je op zo'n manier aan alsof ze zeggen wil: "Pak dat balletje zelf maar!"

Zo gaat het ook met haar kunsten die je graag op beeld wilt vastleggen. Zodra je de camera paraat hebt, legt ze abrupt haar trucs neer en heeft alleen nog maar oog voor de camera.

Wanneer we een tv programma bekijken waar dieren in voorkomen, heeft dat haar volle aandacht, waarbij onze aandacht naar haar toegaat. Al is het maar omdat ze het vogeltje op het beeld eruit probeert te halen.

Wanneer ze iets doet dat niet mag en je waarschuwt haar, geeft ze commentaar, waarbij het waarachtig lijkt of ze in plaats van "mauw" hard "nou" roept.

Af en toe doet ze iets dat om veiligheidsredenen niet oké is. Een harde waterstraal van een plantenspuit helpt hierbij. Het werkt zelfs zo goed dat ze meestal al inbindt wanneer ze deze ziet. Zelfs, onbedoeld, met iets dat erop lijkt, zoals een glas- of een gelspray.

Ze geeft de één liever aandacht dan de ander, tot het moment dat je elkaar de volle bak aandacht geeft. Dan komt ze tussenbeide en weet ze subtiel met haar charmes alle aandacht naar zich toe te trekken.

Wanneer ze geen zin heeft om jou aandacht te geven, kijkt ze je met een stille doorgrondelijke blik aan of ze kijkt stoïcijns de andere kant op.

Het liefst slaapt ze onder, of beter gezegd in, een deken. Bij voorkeur aan je voeten. Soms levensgevaarlijk wanneer je het kleine hoopje niet ziet liggen of, zoals ook wel gebeurt, als ze opgerold in een deken van de bank afrolt.

Wanneer ze boven op een deken ligt, vindt ze het heerlijk wanneer je haar toestopt.

Ze is niet echt een schootpoes, maar vindt het heerlijk om stijf tegen je aan te liggen. Bij voorkeur tegen de muis van je laptop, zodat je deze nog onmogelijk kunt bedienen.

Onze kerstboom is versierd met glazen en kunststof ballen. Uitgerekend de glazen ballen vindt ze het leukst om mee te spelen. Vooral toen we het haar nietsvermoedend te makkelijk hadden gemaakt om erbij te kunnen, door een massagetafel eronder te plaatsen. Wat de uitspraak "de kat op het spek binden" goed onderbouwt!

Gelukkig hebben we een kerstkleedje op de voet van de boom liggen en niet eronder! Ze heeft namelijk de eerste dag het gehele kleedje eraf getrokken en daarmee alle keramische engelenbeeldjes gebroken die op het kleedje lagen.

Tja, Lexy is een levendig beestje bij wie je je geen seconde hoeft te vervelen.

We weten dat katten, in tegenstelling tot honden, jou als zijnde hun personeel beschouwen.

Al mopperen we weleens op haar, zouden we haar voor geen goud willen missen! 

Bianca


Eenzaamheid


Dat knagende hartverscheurende gevoel. Het gemis, die leegte!

Eenzaamheid kent veel gezichten. Je mist een persoon aan je zijde of iets of iemand in het bijzonder. Zelfs in gezelschap, kun je last hebben van eenzaamheid, omdat harmonie, het thuis voelen, liefde of begrip ontbreken.

Al weten we allemaal wel op een bepaalde manier wat eenzaamheid betekent, lopen we er niet mee te koop en nemen we de signalen uit onze omgeving misschien niet altijd serieus. Sommigen schamen zich er zelfs voor, wat het gevoel van eenzaamheid kan versterken.

Door eenzaamheid kun je je waardeloos voelen, want wat is anders de reden dat je je zo alleen voelt staan? Wanneer de hoofdreden van eenzaamheid door bijvoorbeeld werkeloosheid komt, identificeren mensen zich hiermee. Ze hebben geen probleem, maar zijn het probleem.

Ik hoop, en zeker nu, dat we eens wat meer stil staan bij het begrip eenzaamheid en mensen die hier iets over kenbaar maken, serieus worden genomen. Soms kan een klein beetje aandacht voor de ander een wereld van verschil maken. 

BiancaWie het donker kent, weet wat het licht is;

Wie verdriet heeft ervaren, weet wat geluk betekent;

Wie leeft in vrede, weet wat vrijheid inhoudt;

Wie liefde kent, zal zich verbinden;

Wie wijs is, staat in zijn kracht!

Bianca 


Na regen komt zonneschijn


Wanneer de emotioneel turbulente storm weer is geluwd;

De storm die je hart zo op hol joeg en je ademhaling deed versnellen. Je uit je slaap hield en het contact met de aarde liet wankelen;

De regen aan tranen weer is gedroogd;

De felle bliksemschichten aan je zicht zijn onttrokken;

De zware beangstigende donderklappen niet langer hoorbaar zijn;

De mist is opgetrokken en je weer een helder zicht hebt;

Hagelstenen je niet langer bezeren;

Het maanlicht en de sterren je op donkere momenten licht brengen;

De zon weer achter de wolken vandaan komt en je verwelkomt in haar warmte, de kilte aangenaam van je afstraalt en het kleurrijke van het leven laat zien.

Er is weer ruimte voor rust, hoop en vertrouwen.

Dit is de kracht van de natuur, onze natuur. 

Bianca


Een aantal gebeurtenissen ervaar ik momenteel als schending van de mensenrechten, maar gelukkig zie ik ook het positieve en licht aan het einde van de tunnel

Het is een tijd voor bezinning en bewustwording, we worden geconfronteerd met onszelf en de wereld waarin we leven. Je leert niet alleen jezelf, maar ook de ander beter kennen. Zoals ze vaak zeggen: 'In tijden van nood leer je de mensen pas echt kennen'.

We begeven ons meer in de natuur en waarderen deze meer, evenals de dieren.• We worden meer teruggeworpen op onszelf en onze directe naasten.

We zien nu beter wat we zoal hadden en deden en waar het eigenlijk om draait. We hechten meer aan de essentiële dingen zoals: gezondheid, liefde, vrede, knuffelen, vrijheid, welzijn i.p.v. welvaart. Want wat heeft bijvoorbeeld die mooie dure auto voor nut wanneer deze aldoor stilstaat, omdat je thuis moet werken.

Veel systemen werken/deugen niet, maar kregen alle kans. We hadden het doorgaans te druk om er allemaal bij stil te staan, laat staan te veranderen. Nu komt er van alles aan het licht dat de aandacht verdient om te aanschouwen, te onderzoeken en waar nodig te veranderen.

Sommigen zijn bezig met het opruimen van het huis, orde op zaken aan het stellen, maar ook de bovenkamer aan het opruimen of anders gezegd; werken aan jezelf.

Er lijkt meer ruimte en tijd te zijn om onze creativiteit aan te boren.

Door de tegenstrijdigheid aan berichtgevingen, wordt onze intuïtie aangeboord. We nemen niet alles klakkeloos  voor waarheid aan, gaan meer op onderzoek uit en vertrouwen meer op onszelf.

Het discrimineert niet. Het maakt niet uit welke kleur je hebt, of je rijk of arm, jong of oud bent, het treft ons allemaal waardoor er meer gelijkheid is. We ervaren dezelfde soort emoties, wat ondanks de gevraagde afstand en verschillende kijk meer verbinding geeft.

We leren veel van deze periode, voornamelijk wat we wel en niet (meer) willen en kunnen, zodat we de verandering gezamenlijk kunnen maken.   

Bianca


Waarheid en gerechtigheid ❤️


Mijn sterrenbeeld is weegschaal, aldoor zoekende naar het juiste evenwicht en gerechtigheid.

De weegschaal staat symbool voor Vrouwe Justitia om bewijzen en argumenten zorgvuldig af te wegen.

Haar blinddoek staat voor onpartijdigheid.

Om te zien, te weten en van daaruit te kunnen oordelen wat waarheid en gerechtigheid is, zijn onze ogen soms van ondergeschikt belang.

Het is veelal een kwestie van een andere manier van aanschouwen en onderzoeken, zoals het intuïtief aanvoelen in plaats van je af te laten leiden door hoe iets of iemand er op het oog uit ziet.

Hoe verklaar je anders dat mensen, situaties en dingen die je nooit eerder hebt gehoord of gezien, toch zo herkenbaar voor je kunnen zijn? Dat ons onderbuikgevoel iets heel anders vertelt dan dat we te zien krijgen.

Momenteel spelen deze onderwerpen meer dan ooit een grote rol in ons leven.

Waar gaat jouw meeste aandacht naar uit?

Neem jij alleen de dingen vanuit de media of een bekende voor waar aan?

Wanneer je je ogen sluit, doe je dit dan letterlijk of kijk je juist verder weg zoals in het diepste binnenste van jezelf?

Wanneer deze beelden niet met elkaar overheen komen, wat doe je hiermee?

Ga je hierover in gesprek? Onderzoek je deze twijfels of sluit je je juist nog meer af?

Soms oogt het aan de buitenkant dat we weglopen van iets of iemand anders, maar lopen we mogelijk weg van onszelf, van ons eigen zijn...❤️

Bianca


Het leven van een HSP-er in deze tijd 💖


Soms voel je dat dingen niet juist zijn, maar lukt het soms niet dit gevoel met je verstand te beredeneren of zijn er directe bewijzen voor.

HSP-ers zijn zeker geen machtswellustelingen, van daaruit ondermijnen we vaak ons gevoel. We kunnen slecht tegen ruzie, laat staan crisis of oorlog. Op een milde, liefdevolle manier proberen we onze inzichten met anderen te delen. Vanuit liefde te waarschuwen en te beschermen. 

Mensen gedragen zich soms als kuddedieren, ze staan niet snel open voor andere visies. Zeker niet wanneer anders denkende naar de maatstaven van onze samenleving weinig inspraak hebben. Maar HSP-ers vind je niet zo snel op overheidszetels of aan de top van grote bedrijven. Ze verafschuwen macht en hebben veel rust nodig om zich van alle prikkels te ontdoen.

Met hun gevoelsangels doorvoelen en doorzien HSP-ers veel. Ze hebben veel empathie, ze weten snel wat iets of iemand nodig heeft voor harmonie, geluk en gezondheid. Het is jammer dat HSP-ers soms weinig ruimte krijgen en innemen. 

Je pleit voor mensenrechten, omdat je de gevaren van bepaalde systemen en machtshebbers doorziet, maar wordt soms, als in een omgedraaide wereld als verkeerd neergezet. Dit kan enorm frustreren, soms zou je het uit willen schreeuwen en sommigen flink door elkaar willen schudden om ze de ogen te openen. 

Lieve mensen, al is het moeilijk, probeer niet langer je gevoel te negeren. Luister juist naar dat onderbuikgevoel. Ga niet in strijd, zeker niet tegen jezelf en probeer kalm te blijven. Wanneer je twijfelt aan je gevoel en gedachten, onderzoek het een en ander en maak van daaruit de beste keuzes voor jezelf. Het is niet makkelijk, omdat we helpers zijn. Maar we kunnen niet iedereen helpen, iedereen kan hooguit iemand helpen. Laat je niet van de wijs brengen, volg je pad, luister naar je hart, want dat klopt altijd.

Doe wat je wilt en kunt doen, maar help in de eerste plaats jezelf. Wie weet hoeveel ruimte en noodzaak er straks is om anderen te helpen. Daarom is het zaak dat je overeind blijft door zo gezond en rustig mogelijk te leven.

Al voelt het leven soms eenzaam, ben je zeker niet alleen. Steeds meer mensen laten bekend vertrouwen los en vertrouwen meer op hun gevoel. Bekijken dingen vanuit een ander perspectief dan wordt voorgehouden. Het is best spannend om hiermee een onbekend pad in te slaan, zeker in een toch al roerige tijd, want wie of wat moet je geloven en hoeveel ruimte is er om anders te denken en te doen? Het is een zeer leerzame tijd.

Vertrouw op jezelf, houdt van jezelf ❤️

Bij twijfel over de waarheid; de waarheid ligt in onszelf verscholen.

Bianca


Wereldwijde crisis

Voorjaar 2020

Zeker weten hoe en wanneer dit allemaal af gaat lopen weten we niet. Al is het een zware tijd voor allen, heb ik goede hoop. Dat er een verandering moest komen, voel ik al langere tijd. Een verandering die nodig is om de mensheid te redden van hun eigen ondergang. Het redden uit onze haastige stressmaatschappij met veel schadelijke systemen dat hoofdzakelijk draait om geld en macht en teveel op het denken is gericht, ver weg van onze natuur. Vaak moet iets eerst tot een dieptepunt komen, willen we tot inzicht en inkeer komen en aan een wederopbouw kunnen beginnen.

In onze samenleving is er doorgaans weinig tijd om bij de dingen stil te staan en uiting te geven aan onze emoties, we moeten haastig door. Al treft de crisis rondom het virus momenteel de hele wereld, is er geen wereldoorlog gaande. Er zijn wel veel conflicten, waaronder die met onszelf. In conflict, omdat we in de basis veelal anders weten en willen, maar wie van ons neemt en krijgt daar (voldoende) de kans voor? We staan zo ver af van onze natuur. Hoeveel erger moet dit nog worden, nu zelfs het aantal kinderen met burn-out klachten gestaag toeneemt?

HSP wordt in de psychiatrie niet langer als stoornis beschouwd, maar als eigenschap. Maar in hoeverre is er ondanks deze constatering ruimte en begrip voor deze mensen in onze samenleving? De hooggevoeligen onder ons en dan de kinderen in het bijzonder, worden bestempeld met autisme, ADHD, ADD of PDD NOS. Dat nodig is voor hulp en aanvaarding. Sommigen krijgen al heel jong medicijnen om ze rustig te houden, ze mee te laten lopen in het gareel om zo productief mogelijk te zijn voor de samenleving. Eraan voorbijgaand dat wellicht juist deze mensen zo hard nodig zijn om de mensen te redden van deze hysterie. Als we wat verder weg durven kijken, zien we mogelijk dat juist zij; ons in laten zien wat belangrijk is. En datgene dat zij zo hard nodig hebben, wij eigenlijk allemaal hard nodig hebben en zeker nu. Namelijk een gezonde basis van: structuur, harmonie, gezond eten, gelijkheid, de natuur, rust, eerlijkheid, vermindering van overdadige prikkels, vrijheid, vrede, saamhorigheid en uiting van creativiteit enzovoort.

Veel hooggevoelige kinderen hebben ontwikkelingsachterstanden volgens de geldende normen in onze samenleving. Wellicht, omdat zij snel worden afgeleid door andere zaken dan wat er in onze samenleving van ze verwacht wordt. Ze doen liever dingen vanuit hun gevoel en op hun tempo. HSP-ers zijn doorgaans kunstzinnige mensen, iets waar ze helemaal in op kunnen gaan. Maar in hoeverre is hier ruimte of beloning voor?

In mijn eerste boek met titel 'Open ogen' heb ik letterlijk geschreven dat er een revolutie om dit alles zou komen. Ik citeer uit Hoofdstuk vier 'Hans heeft autisme': Dat het aantal hoog gevoelige kinderen almaar meer toeneemt, zal niet voor niets zijn. Mogelijk door de verwachte revolutie. De verandering die hoogstwaarschijnlijk op aarde zal plaatsvinden, omdat men nu met de huidige leefgewoonten zichzelf en de natuur aan het vernietigen lijkt te zijn en dat is naar mijn mening toch niet de reden waarvoor wij hier op aarde zijn. Ik hoop dat er in de toekomst meer ruimte en begrip voor deze mensen komt en dan in het bijzonder voor de kinderen. Misschien kunnen de niet zo gevoelige mensen nog veel van deze groep leren. Zeker als ze de moeite nemen om zich hier wat meer in te verdiepen.

Ik had echter niet verwacht dat ik evenals jullie hierin een rol zou spelen en op welke wijze deze zou komen. Al zijn we er niet op voorbereid en kijkt niemand uit naar een wereldwijde crisis, is verandering in ons denken en doen hard nodig.

Dankzij allerhande technologieën zijn we in staat om vanuit huis te werken en op verschillende manieren met elkaar te communiceren, dit maakt het aan huis gekluisterd zijn wat aangenamer. Daarnaast worden we verwarmd en verlicht door een stralende zon die de natuur laat ontluiken. Waar we, al is het op gepaste afstand van elkaar, buiten van kunnen en mogen genieten.

Bianca 


Voorjaar 2020

Angst

Er is volop angst en paniek. Het lijkt een wereldoorlog zonder bloedvergieten, maar eist wel mensenlevens en onze kwaliteit van leven.

We kunnen geen directe schuldenaar aanwijzen en ons hierop afreageren en er op deze manier een mogelijk einde aan maken. We worden zelfs van alles en iedereen afgesneden. We vragen ons wellicht allemaal weleens af of er een verantwoordelijke aan te wijzen is, maar wie of wat blijft vooralsnog gissen en discussiëren. Het zit in onze menselijke overlevingsstrategie om van iets een oorzaak te willen achterhalen, omdat je van daaruit vaak dingen op kunt lossen.

Dat jij of een dierbare mogelijk ook ziek bent geworden, verwijt je misschien een ander. Maar hoe, wie, wat, waar of wanneer? Zelfs daar krijgen we geen duidelijk antwoord op en geeft angst. En al ben je niet ziek, kun je wel besmet zijn en anderen mogelijk besmetten. Wederom angst.

Hoe hard je ook je best doet, er lijkt geen ontkomen te zijn aan de stroom nieuwsberichten. We ontvingen zelfs een noodwaarschuwing op onze telefoon. Iedereen heeft het erover en het zijn doorgaans geen vrolijke berichten.

De één wuift de dingen weg met humor, soms tot grote ergernis van de ander. Primair gezien zijn wij mensen allemaal hetzelfde, maar zijn er enorm veel nuance verschillen in het denken die onze emoties en gedrag bepalen. Met zoiets heftigs als nu gaande is, vallen die verschillen des te meer op, wat tot onzekerheden en conflicten kan leiden.

Emoties vieren hoogtij en wisselen elkaar snel af. Hierdoor is het lastig jezelf of de ander nog te blijven volgen of misschien zelfs te vertrouwen. We raken onze controle, onze houvast kwijt. In het ergste geval vraag je jezelf af: ben ik nou gek aan het worden, de ander of de hele wereld?

Weinig is nog zoals het was. De houvast voor nu lijkt te zijn, je aan maatregelen houden die hopelijk tot een oplossing leiden. Maar mensen blijven mensen en hebben verschillende visies. Sommigen zijn ondanks alles onbevreesd. Anderen helpt het zich onbevreesd op te stellen om zo de controle te houden.

Vooral jongeren zijn vaak nog heerlijk onbevangen. Zie ze maar eens in zo'n korte tijd op andere gedachten te brengen. Tenslotte wordt ons normaal gesproken juist voorgehouden dat positief zijn en je niet door angst te laten regeren een zeer gezonde manier van leven is, waar je juist ziekte mee kunt voorkomen. En dat knuffelen, samen zijn en naar buiten gaan zo gezond is. Maar nu moeten we opeens een soort van andersom denken en doen, juist om te overleven?

Naast de reële angst voor dit moment, worden we ook beheerst door angst voor onze toekomst. Want al blijven jij en je dierbaren gevrijwaard van ziekte, zijn er wel andere gebieden die wellicht geraakt worden.

Bianca